ขั้นตอนการลงโฆษณาฟรี

ขั้นตอนการลงโฆษณา

1.เว็บไซต์บ้านดีดีดอทคอม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทำการ ซื้อขายกันด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท่านใดที่ต้องกาลงโฆษณาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด จะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อน

2. หลังจากที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถลงขาย แก้ไข ปรับปรุง บ้านได้ไม่จำกัดจำนวน
 
 3.บ้านหนึ่งหลัง หรืออสังหาริมทรัพยฺ์หนึ่งรายการ อนุญาตให้ลงได้ครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ลงหลาย ๆ ครั้ง แต่สามารถเข้่่ามาแก้ไขอัพเดทได้ตลอดเวลา

ข้อห้ามในการลงโฆษณา

1. บริษัทอนุญาตให้ลงโฆษณาเฉพาะขายบ้าน ที่ดิน คอนโดนมิเนียม หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นทุกชนิดเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ลงแบรนด์เนอร์ในเว็บไซต์ของบ้านดีดีดอทคอม
  2. หากท่านทำผิดเงือนไข ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลบออกจากเว็บไซต์ทันที

Login : เข้าระบบ
Email :
Password :
สมัครสมาชิก      ลืมรหัสผ่าน
Homedd
Coppyright by www.baansdd.com  
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495  
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270